vrijdag 19 december 2014

Hurdle rate

Hurdle rateDe hurdle rate is een kengetal dat aangeeft vanaf welk verwacht rendement een belegger de kosten van een investering of project terugverdient.

Valt de hurdle rate lager uit dan een vooraf bepaalde maatstaf, dan is de investering dus niet acceptabel
Gebruikte begrippen in hurdle rate


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
kengetal
  ... een kengetal is een uitkomst uit een formule vaak als ratio of als absolute waarde waarin cijfers naar een nieuw...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer