vrijdag 19 december 2014

Hoofdsomrisico

Hoofdsomrisico

Onder het hoofdsomrisico verstaan we de mate waarin belegd vermogen onderhevig is aan waardeveranderingen ten gevolge van externe gebeurtenissen.

Het is de som van een aantal verschillende risicomogelijkheden zoals bijvoorbeeld inflatie, koersrisico, valutaschommelingen, het koersrisico van effecten.

Door deze vele factoren is het risico voor de hoofdsom dan ook onmogelijk te voorspellen tenzij er gebruik gemaakt wordt van op waarschijnlijkheidsberekeningen gebaseerde technieken om de hoofdsom te verzekeren tegen waardedaling.

De ondergrens is dan door de deze verzekering in elk geval bekend.


Gebruikte begrippen in hoofdsomrisico


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
koersrisico
  ... het koersrisico is het risico dat een belegger loopt als de koers van een effect zich tegen de eigen positie...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer