vrijdag 19 december 2014

guichet emissie

guichet emissieEen guichet emissie is een vorm van een emissie waarbij de onderneming die de nieuwe aandelen/obligaties uitgeeft zelf het risico draagt dat de aangeboden aandelen/obligaties niet alle worden afgenomen.

De bank wordt door de betrokken onderneming alleen gebruikt als dienstverlenend bedrijf (fungeert alleen als loket voor inschrijving) dat tegen een vergoeding die de guichetprovisie wordt genoemd zijn loketten ofwel guichets beschikbaar stelt en de inschrijfbiljetten in ontvangst neemt.

Het prospectus bij een guichetemissie wordt ondertekend door de onderneming die de nieuwe aandelen/obligaties uitgeeft. Het plaatsingsrisico van de emissie ligt volledig bij de uitgevende instelling.