zaterdag 13 december 2014

Bemiddelaars

BemiddelaarsBemiddelaars zijn personen en bedrijven, die zich tegen het genot van een provisie bezighouden met het tot stand brengen van transacties bijvoorbeeld tussen een geldnemer en een financierende instelling.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een geldschieter en iemand die een lening of hypotheek zoekt.

We spreken ook wel van een tussenpersoon.

Vertalingen van bemiddelaars

Engels: agents  

Gebruikte begrippen in bemiddelaars


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

geldschieter
  ... een geldschieter is een persoon of bedrijf dat kapitaal levert aan ondernemingen vaak betreft het hier geld aan kleinere of...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer

Begrippen waar bemiddelaars in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

koppen en staarten
  ... koppen en staarten zijn de los verhandelbare onderdelen van een onderhandse lening waarvan de aflossing in jaarlijkse termijnen...Lees meer
verenigingvanbemiddelaarsinonderhandseleningen
  ... de vereniging van bemiddelaars in onderhandse leningen is een vereniging die zich ten doel stelt...Lees meer