zaterdag 13 december 2014

beleggingsmotieven

beleggingsmotievenOnder beleggingsmotieven verstaan we de redenen waarom een particuliere belegger of bijvoorbeeld een pensioenfonds kiest voor een bepaalde samenstelling van de effectenportefeuille.

Deze motieven hebben te maken met doel waarom men belegt, de verwachte duur van de belegging, andere risico's, spreiding van risico en bezit en nog een aantal van dit soort punten.

Gebruikte begrippen in beleggingsmotieven


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
particuliere belegger
  ... een particuliere belegger is een belegger die gewoon uit een persoon van vlees en bloed bestaat en die het...Lees meer
pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
spreiding
  ... ten einde het risico van individuele fondsen in een portefeuille te vermijden wordt er aan spreiding gedaan...Lees meer

Begrippen waar beleggingsmotieven in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bottom up
  ... onder bottom up verstaan we een beleggingsmethode waarbij eerst de kwaliteit het management de geschiedenis het ondernemingsmodel en daarmee...Lees meer
beleggingsmotief
  ... Het beleggingsmotief van verschillende beleggers kan behoorlijk per persoon aan verandering onderhevig zijn voorbeelden van veel voorkomende beleggingsmotieven zijn...Lees meer