zaterdag 13 december 2014

beleggingsratios

beleggingsratio'sOnder zogenaamde beleggingsratios verstaan we allerlei kengetallen van bedrijven waarop beleggers hun keuze voor een bepaald aandeel baseren. Denk bij dit soort kengetallen bijvoorbeeld aan het dividend per aandeel, de winst per aandeel, de cashflow per aandeel, de koers/winst verhouding en de payoutratio

We noemen het gebruik van deze kengetallen voor het nemen van beleggingsbeslissingen ook wel fundamentele analyse. Deze vorm van het analyseren van fondsen pretendeert een inschatting te kunnen maken van het koersverloop voor de komende jaren van bedrijven en sectoren.

Gebruikte begrippen in beleggingsratios


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer
cashflow per aandeel
  ... de cash flow per aandeel is een bedrag aan nettowinst na belastingen plus afschrijvingen maw de cash...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
dividend per aandeel
  ... het dividend per aandeel is het bedrag aan dividend dat per aandeel wordt uitgekeerd en dat verkregen wordt...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
koersverloop
  ... het koersverloop van aandelen is het patroon van de koersen over de afgelopen jaren was er sprake van een forse...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
winst per aandeel
  ... de winst per aandeel ofwel de wpa is de nettowinst van een vennootschap gedeeld door het aantal uitstaande...Lees meer