dinsdag 11 november 2014

feed ratio

feed ratioDe zogenaamde Feed Ratio is een verhoudingsgetal uit de wereld van de termijnhandel waarmee de kosten van voeding van een veestapel ten opzichte van de dollarwaarde van die veestapel wordt uitgedrukt.
Gebruikte begrippen in feedratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
termijnhandel
  ... onder het algemene begrip termijnhandel verstaan we het kopen en verkopen van goederen commodities in de toekomst voor...Lees meer

Begrippen waar feedratio in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

hogcornratio
  ... de hog corn ratio behoort evenals de feedratio tot de kengetallen waarmee in de termijnhandel verschillende contracten aan...Lees meer