vrijdag 14 november 2014

Levensjarenstelsel

Levensjarenstelsel

De term levensjarenstelsel is afkomstig uit de pensioenwereld. Het wil zeggen dat de pensioenrechten kunnen worden ontleend aan alle jaren vanaf een bepaalde leeftijd.

Het feit of iemand in die periode al dan niet heeft gewerkt speelt bij het levensjarenstelsel verder geen enkele rol.

Het levensjarenstelsel is daarmee het tegengestelde van het dienstjarenstelsel.