zondag 9 november 2014

lambda

lambdaDe griekste letter lambda wordt gebruikt om de hefboomwerking van opties te meten.

Het is de procentuele verandering van de optieprijs gedeeld door de procentuele verandering van de onderliggende waarde.

Dit laat zich het best verklaren aan de hand van een voorbeeld: Stel we hebben een onderliggende waarde XYZ, die van €100 naar €105 gaat, ofwel een winst van 5%.

Een calloptie XYZ 100 gaat dan van ongeveer €2 naar €5.

Een winst van €3, ofwel 150%. Lambda is dan 150/5 = 30
Gebruikte begrippen in lambda


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
hefboomwerking
  ... onder hefboomwerking of het vaak gebruike "leverage" verstaan we het verschijnsel dat met een afgeleid product als een warrant of...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optieprijs
  ... de term optieprijs is een minder gebruikelijke naam voor de koers of...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer