zondag 9 november 2014

Ladder call

Ladder callEen Ladder call is een specifiek type calloptie, waarbij de waarde geldt die ooit eens bereikt is, ook al treedt later weer een daling op.

De ladder call Was geen product van de optiebeurs maar van ABNAMRO.

De constructie komen we ook wel tegen bij warrants.

Soms is er meer dan één niveau, en wordt er bij een verdere stijging steeds een hogere stap vastgezet.

Op deze manier krijgen we een bescherming tegen een verdere daling.

We komen de Ladder call optie ook wel tegen onder de namen Step-lock option , cliquet option en ratchet option
Gebruikte begrippen in laddercall


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optiebeurs
  ... vennootschap die als officiële beurs de commerciële activiteiten van de vereniging european options exchange uitoefent...Lees meer
type
  ... het type van een optie geeft aan of een optie een calloptie of een putoptie is...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer