vrijdag 7 november 2014

Hedge wrapper

Hedge wrapperEen hedgewrapper is een optiestrategie, bestaande uit een long positie in een aandeel, een long out-of-the-money putoptie en de verkoop van een out-of-the-money calloptie.

Het effect van de hedgewrapper is, dat de mogelijke slingeringen van het aandeel begrensd blijven.

Dat is natuurlijk wenselijk in neerwaartse richting, maar helaas geldt het ook omhoog.
Gebruikte begrippen in hedgewrapper


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
long
  ... het voorvoegsel long wordt bijvoorbeeld gebruikt bij longpositie in het algemeen is geeft een long positie aan dat er sprake is...Lees meer
optiestrategie
  ... een optiestrategie is een combinatie van één of meer opties die speciaal...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer