maandag 3 november 2014

overlegeconomie

OverlegeconomieOnder een overlegeconomie verstaan we een vorm van een economische orde waarbij allerlei belangenorganisaties van werkgevers, werknemers en vaak de overheid gezamenlijk tot oplossingen voor economische vraagstukken komen.

Een voorbeeld van een orgaan uit een overlegeconomie is de Nederlandse Sociaal Economische Raad (SER).

We spreken in Nederland in plaats van over overlegeconomie dan ook wel van het poldermodel. Hoewel dit poldermodel in het buitenland veelvuldig bestudeerd wordt vanwege het stabiele karakter van de economie staat het intern onder deskundigen ook veel ter discussie omdat het onder omstandigheden ook remmend op de economie zou kunnen werken.

Een ander bezwaar dat veel wordt gehoord is dat de vakbonden tegenwoordig nauwelijks meer een vertegenwoordigende rol kunnen spelen door hun sterk afgenomen ledental.

Een ander bezwaar is dat de functies vaak meer uit politieke motieven worden ingevuld dan op basis van kennis en deskundigheid.
Gebruikte begrippen in overlegeconomie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
economische orde
  ... we verstaan onder de economische orde de manier waarop de beslissingen die de overheid consumenten producenten en belangenorganisaties zelf...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
poldermodel
  ... het groene poldermodel is het bestaande overlegmodel dat wel het poldermodel genoemd wordt en dat bestaat uit werkgevers werknemers en...Lees meer

Begrippen waar overlegeconomie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

poldermodel
  ... het poldermodel is de benaming voor de volgens velen succesvolle nederlandse benadering van het sociaal economisch beleid...Lees meer
stichting van de arbeid
  ... de stichting van de arbeid is een overlegorgaan van centrale werkgevers en werknemersorganisaties de stichting van de...Lees meer