vrijdag 14 november 2014

Nijverheid

NijverheidOnder de nijverheid verstaan we alle bedrijven uit de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energie- en waterleidingbedrijven en bouwnijverheid tezamen.

Om vergelijking en rubricering mogelijk te maken vinden we in de praktijk allermee vormen van indelingen van de nijverheid naar allerlei gezichtspunten.