woensdag 19 november 2014

Loonwet

Loonwet

De zogenaamde loonwet is een wet bedoeld om de loonvorming te kunnen beïnvloeden.

Deze loonwet geeft de regering namelijk bepaalde bevoegdheden om in te grijpen als de loonvorming hen niet zint.

De bevoegdheden uit de loonwet mogen slechts onder bepaalde omstandigheden gebruikt worden.

Een voorbeeld van een dergelijke bevoegdheid uit de loonwet  is het inzetten van een zogenaamde loonpauze.
Gebruikte begrippen in loonwet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


Begrippen waar loonwet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

loonmaatregel
  ... we spreken van een loonmaatregel als de regering ingrijpt in de loonontwikkeling krachtens de loonwet...Lees meer