woensdag 19 november 2014

Loonsom

Loonsom


De loonsom is het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

Want met uitbetaling van het salaris ben je er als werkgever niet, Bovenop het loon komt nog een aantal werkgeverspremies die deze voor de kiezen krijgt.

Dat maat het aannemen van personeel altijd tot een extra duren bezigheid omdat de kosten niet alleen het loon bedragen maar aanzienlijk hoger uit kunnen vallen.
Gebruikte begrippen in loonsom


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
sociale premies
  ... de sociale premies zijn de door de werkgevers werkgeverspremies of werknemers werknemerspremies betaalde bedragen aan de instellingen die de...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer

Begrippen waar loonsom in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

AIQ
  ... Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend...Lees meer
arbeidsinkomensquote
  ... Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend...Lees meer
winstquote
  ... de winstsom als percentage van het nationaal inkomen is de winstquote het nationaal inkomen is opgebouwd uit een loonsom een...Lees meer