zaterdag 1 november 2014

Lifosysteem

LifosysteemEen zogenaamd lifosysteem is een systeem van voorraadwaardering waarbij lifo betekent ‘last in, first out', wat wil zeggen dat de goederen die het bedrijf het laatst gekocht heeft, geacht worden het eerst het bedrijf te verlaten.

Voor de berekening van de transactiewinst wordt derhalve uitgegaan van de laatst betaalde inkoopprijs.
Gebruikte begrippen in lifosysteem


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
voorraadwaardering
  ... onder de voorraadwaardering verstaan we het in geld uitdrukken van het bezit aan grondstoffen en gereed produkt onderhanden werk en...Lees meer