zondag 9 november 2014

laundering

Laundering



Het begrip laundering is in het nederlands beter bekend als witwassen.

Laundering is het in de normale omloop brengen van zwart geld zonder dat dit op enigerlei wijze in de gaten loopt. Het is uiteraard ook niet de bedoeling om er al te veel belasting op te betalen


Gebruikte begrippen in laundering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer