zondag 9 november 2014

laffercurve

Laffercurve


De zogenaamde laffercurve geeft aan waar de maximale belastingopbrengsten voor een land te vinden zijn.

De Laffercurve is vernoemd naar de Amerikaanse econoom Arthur Laffer.
Aan de rechterkant is de opbrengst 0 want bij een percentage van 0 betaalt er niemand iets. Ook aan de andere kant, bij 100% is de opbrengst 0 omdat er dan niemand meer zal werken.

Daartussen zit een kromme met een optimum, de belastingopbrengst in het hoogste aan de top van de curve.

De laffercurve vormt een mooie grafiek maar hij geeft niet exact aan waar de top ligt zodat ook dit onderwerp wordt van politieke spelletjes.

Zo is al aangetoond dat het toptarief in Nederland leidt tot een lagere opbrengst.


Gebruikte begrippen in laffercurve


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer