zondag 9 november 2014

laagconjunctuur

LaagconjunctuurWe spreken van een laagconjunctuur als de productie met een zeer laag percentage groeit of zelfs krimpt dan wel dat de nationale productie ruim onder de normale trendmatige ontwikkeling ligt.

Een langere periode van laagconjunctuur wordt ook wel een recessie genoemd.
Gebruikte begrippen in laagconjunctuur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
recessie
  ... onder recessie verstaan we negatieve economische groei het is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door teruglopende groei van de...Lees meer

Begrippen waar laagconjunctuur in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer
anticylisch beleid
  ... We spreken van een anticylisch beleid als de centrale overheid een economisch beleid voert dat tegen de cyclus van...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
conjuncturele werkloosheid
  ... de conjuncturele werkloosheid is de vorm van werkloosheid die veroorzaakt wordt door het tekort aan bestedingen ten opzichte van...Lees meer