zaterdag 8 november 2014

Kubieke methode

Kubieke methodeDe kubieke methode is een methode om de herbouwwaarde van een woning te berekenen.

De inhoud van het pand, uitgedrukt in kubieke meters, wordt vermenigvuldigd met de bouwprijs per kubieke meter, welke prijs afhankelijk is van de aard van het pand. zie ook bij taxatie.

Gebruikte begrippen in kubieke methode


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

herbouwwaarde
  ... onder de herbouwwaarde verstaan we het bedrag dat nodig is om een tenietgegane woning bijvoorbeeld door bij brand opnieuw te...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer