vrijdag 14 november 2014

investeringsaftrek

InvesteringsaftrekDe investeringsaftrek vinden we terug in de belastingwetgeving bij die investeringen die een bedrijf, al dan niet via een vorm van afschrijving, af mag trekken van de te betalen belastingen.
Gebruikte begrippen in investeringsaftrek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer