vrijdag 7 november 2014

equitymethode

EquitymethodeDe equitymethode is een manier om de waarde van een onderneming te berekenen.

Uitgangspunt van de equitymethode is de aanschafwaarde of de kosten van de oprichting.  Deze prijs die onderneming waard is wordt dan elk jaar gecorrigeerd wordt voor de gerealiseerde winst en de uitgekeerde dividenden.

Gebruikte begrippen in equitymethode


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gerealiseerde winst
  ... onder de gerealiseerde winst of verlies verstaan we de winst of verlies die overblijft na het sluiten van de...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer