dinsdag 11 november 2014

Egan-Jones

Egan-JonesEgan-Jones is een Amerikaanse kredietbeoordelaar of rating agency. Egan-Jones is een van de kleinere kredietbureaus.

Egan-Jones is aanzienlijk minder bekend dan branchegenoten als Standard & poor's, Moody's en Fitch die met hun beoordelingen regelmatig de media halen. De effecten van een lagere rating kan voor de economie van een land grote gevolgen hebben. Het aantrekken van geld op de financiële markten kan een stuk duurdere operatie worden.

Bij dit soort kleinere ratingagencies is het effect echter beperkt.


Gebruikte begrippen in Egan-Jones


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aantrekken
  ... We spreken in twee gevallen van aantrekken namelijk bij 1 het proces van het binnenhalen van liquide middelen...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
fitch
  ... evenals moody's en standard &amp poor's is fitch een zogenaamd rating agency ofwel een creditagency deze ratingbureaus geven een oordeel over...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
rating
  ... onder rating verstaan we het indelen van debiteuren naar...Lees meer
rating agency
  ... een credit rating agency of korter rating agency is een instelling zoals standard &amp poor's fitch en moody's die...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer