dinsdag 28 oktober 2014

Stemmen met de voeten

Stemmen met de voetenOnder het Stemmen met de voeten verstaan we het massaal verkopen van fondsen waar geen belegger meer vertrouwen in heeft.

Dit Stemmen met de voeten komt dat in plaats van het normale stemmen op een jaarvergadering door de aandeelhouders.
Gebruikte begrippen in stemmen met de voeten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
jaarvergadering
  ... onder de jaarvergadering verstaan we de algemene vergadering van aandeelhouders waar ondermeer de jaarrekening wordt goedgekeurd en het dividend wordt...Lees meer