donderdag 9 oktober 2014

Onroerende zaak

Onroerende zaak


Onder een onroerende zaak verstaan we een zaak die door de wet als onroerend wordt aangemerkt.

Hieronder valt de grond, nog niet gewonnen delfstoffen, beplantingen, gebouwen en werken die aard of nagelvast met de grond verbonden zijn.