woensdag 8 oktober 2014

Goedschrift

GoedschriftEen goedschrift een eigenhandig geschreven goedkeuring die neerkomt op het schuldig zijn van het voluit in letters geschreven bedrag.

Voorbeeld: bij een borgtocht de verklaring van de borg boven zijn handtekening die luidt: "goed voor een borgtocht tot een bedrag van tweehonderd gulden, vermeerderd met rente en kosten."
Gebruikte begrippen in goedschrift


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar goedschrift in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

schuldbekentenis
  ... een schuldbekentenis wordt ook wel een schuldbewijs genoemd...Lees meer