zaterdag 4 oktober 2014

akte van royement

Akte van royementOnder een akte van royement verstaan we een opdracht om de hypothecaire inschrijving door te halen of bij meerdere hypotheken op hetzelfde onderpand de rangorde aan te passen.

Deze opdracht tot royement komt voort uit een verzoek van een onmiddellijk belanghebbende. Voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de hypotheekhouder die een verzoek aan de bewaarder van de hypotheken doet.

De akte van royement waarin deze opdracht is vervat, moet door een notaris worden opgemaakt.

Indien de vereiste opdracht van degene voor wie de inschrijving plaatsvond wordt geweigerd, kan een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de rechtbank een notariële akte van royement vervangen.

Vertalingen van akte van royement

Engels: Deed of annulment

Gebruikte begrippen in akte van royement


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
hypothecaire inschrijving
  ... onder een hypothecaire inschrijving verstaan we het door de notaris laten registreren van de hypotheek in het hypothekenregister...Lees meer
kracht van gewijsde
  ... een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan is een vonnis waartegen geen gewoon rechtsmiddel zoals een...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
rangorde
  ... de rangorde is de volgorde waarin de crediteuren volgens de wet betaald worden uit de opbrengst van de uitgewonnen...Lees meer
royement
  ... als u een hypotheek afsluit wordt deze door de notaris ingeschreven in het hypotheekregister na aflossing wordt de hypotheek...Lees meer