dinsdag 7 oktober 2014

Algemene titel

Algemene titelOnder een algemene titel verstaan we een gebeurtenis of rechtsfeit zoals bijvoorbeeld een overlijden.

Door dat overlijden volgt een natuurlijk persoon of rechtspersoon de voorganger op met daarbij alle rechten en verplichtingen of eventueel een evenredig deel daarvan als er meerdere erfgenamen zijn.

Vertalingen van Algemene titel

Engels: general title of universal title

Gebruikte begrippen in algemene titel


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

natuurlijk persoon
  ... een natuurlijk persoon is een mens in tegenstelling tot de rechtspersoon als rechtssubject dat wil zeggen als de drager...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer

Begrippen waar algemene titel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

omzetting van een vennootschap
  ... omzetting van een vennootschap kan plaatsvinden door een statutenwijziging hiervoor is een door de algemene vergadering van...Lees meer