vrijdag 17 oktober 2014

putpremie

put premieDe putpremie is de premie die betaald moet worden voor het verkrijgen van een putoptie.

De verkregen putoptie geeft de koper het recht om gedurende een bepaalde termijn effecten te verkopen tegen een vastgestelde prijs aan de schrijver, ook wel verkoper genaamd, van de putoptie, die de verplichting aangaat om gedurende een bepaalde termijn effecten tegen een vastgestelde prijs af te nemen, ontvangt deze putpremie.
Gebruikte begrippen in putpremie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer

Begrippen waar put premie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

ronde top
  ... de ronde top is een koerspatroon uit de technische analyse die normaal gesproken het einde van een opwaartse trend...Lees meer