donderdag 30 oktober 2014

subsidiariteitsbeginsel

SubsidiariteitsbeginselOnder het subsidiariteitsbeginsel verstaan we het verschijnsel dat een naasthogere bestuurslaag soms in moet grijpen bij beslissingen die door een bestuur gemaakt zijn.

Doel is de zogenaamde spillovereffecten te verminderen, zodat bijvoorbeeld de provincie optreedt als elke gemeente dezelfde peperdure voorzieningen wil gaan realiseren terwijl daar op gemeentelijk niveau geen of onvoldoende behoefte aan is.

Wel moet het streven zijn om de autonomie van elke bestuurslaag zoveel mogelijk in tact te laten
Gebruikte begrippen in subsidiariteitsbeginsel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
gemeente
  ... een gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur de gemeente als locale overheid is...Lees meer