maandag 6 oktober 2014

retributie

RetributieEen zogenaamde retributie is een betaling aan de overheid waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie door de overheid tegenover staat: bijvoorbeeld de vroegere omroepbijdrage, schoolgeld, geld voor een uittrekstel uit het geboorteregister of uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) kosten voor een paspoort en griffierechten.
Gebruikte begrippen in retributie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
omroepbijdrage
  ... een bedrag dat in het verleden in nederland periodiek aan de overheid moest worden betaald om gebruik te mogen maken...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer