maandag 6 oktober 2014

Residuwaarde

ResiduwaardeDe residuwaarde ofwel de restwaarde is de waarde die nog aan een productiemiddel of andere investering toegekend kan worden nadat het voor het oorspronkelijke gebruiksdoel is afgeschreven en buiten gebruik is gesteld op grond van economische of technische slijtage dus aan het einde van de levensduur gekomen is.

Deze Residuwaarde kan de schrootwaarde zijn maar ook een hogere waarde bijvoorbeeld doordat er een alternatieve mogelijkheid tot hergebruik van het productiemiddel mogelijk is waar het een nieuwe levenscyclus in kan gaan.
Gebruikte begrippen in residuwaarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

levenscyclus
  ... het begrip levenscyclus vinden we terug bij zowel producten als een complete onderneming...Lees meer
levensduur
  ... onder de levensduur verstaan we de periode gedurende welke een derivaat genoteerd is vele zijn na die periode waardeloos zoals...Lees meer
restwaarde
  ... de restwaarde is de werkelijke waarde van een afgeschreven bedrijfsmiddel zeker als het op drie jaar is afgeschreven zijn er veel...Lees meer
technische slijtage
  ... onder technische slijtage verstaan we de door het gebruik optredende waardevermindering van goederen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar residuwaarde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

sinking fund principle
  ... het zogenaamde sinking fund principle is een methode van afschrijving waarbij de jaarlijkse afschrijving rentedragend wordt belegd...Lees meer