maandag 6 oktober 2014

Rentewinst

RentewinstDe rentewinst is het verschil tussen het bedrag aan ontvangen rente en aan betaalde rente.
Gebruikte begrippen in rentewinst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar rentewinst in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bruto inkomen van de bank
  ... onder het brutoinkomen van de bank verstaan we het inkomen gevormd door de rentewinst plus de provisies...Lees meer