zondag 19 oktober 2014

perfecte markt

Perfecte marktEen begrip uit de economie is de perfecte markt ofwel de volkomen markt. Hier wordt een homogeen goed verhandeld tegen een constante prijs. Er is sprake van volledige transparantie en alle kopers en verkopers beschikken over dezelfde informatie. De toetreding is vrij. Iedereen kan er op een door hem gewenst moment aan deelnemen.

In de praktijk komt deze perfecte markt niet voor.
Gebruikte begrippen in perfecte markt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
volkomen markt
  ... onder een volkomen markt verstaan we een markt die gekenmerkt wordt door een homogeen goed waar volledige informatie bestaat...Lees meer