woensdag 8 oktober 2014

Grace period

Grace periodDe zogenaamde Grace period is een periode aan het begin van de looptijd van een lening gedurende welke geen terugbetalingen op de hoofdsom behoeven plaats te vinden.

De grace period komt o.a. voor bij leningen met zogeheten zachte voorwaarden.
Gebruikte begrippen in grace period


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer