zondag 5 oktober 2014

Fiscale eenheid

Fiscale eenheidOnder een fiscale eenheid verstaan we een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap, die 99% of meer van alle aandelen in een of meer dochtermaatschappijen bezit.

Tezamen wordt de holding van de aandelen met de dochter(s) als één belastingplichtige fiscale eenheid aangemerkt.
Gebruikte begrippen in fiscale eenheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer

Begrippen waar fiscale eenheid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

dividendnota
  ... de dividendnota is een nota waarop het dividend aan een cli ënt wordt afgerekend onder &#8211 wettelijk verplichte &#8211 inhouding van...Lees meer