zondag 5 oktober 2014

Financieringstekort

FinancieringstekortHet financieringstekort is het negatief verschil tussen het spaaroverschot van de overheid en de overheidsfinancieringen, waarbij het spaaroverschot gelijk is aan de ontvangsten van de overheid, verminderd met de overheidsconsumptie. of anders geformuleerd:

Het financieringstekort is het begrotingstekort vermindert met de aflossingen op de staatsschuld. Heel belangrijk is om te weten dat het financieringstekort overeenkomt met de toename van de staatsschuld! Het financieringstekort is namelijk het bedrag dat de overheid moet bijlenen.