maandag 27 oktober 2014

Ethisch ondernemen

Ethisch ondernemen

De meeste ondernemingen hebben als doelstelling het maken van winst teneinde de continuïteit van eht bedrijf te waarborgen maar zeggen nu dat ze zich bezig gaan houden met ethisch ondernemen.

Sinds de laatste decennia van de 20e eeuw zien we dat sommige ondernemingen ook ethische en politieke factoren in het beleid laten meewegen.

Zoals bijvoorbeeld geen zaken doen in of met landen met een totalitair regime of landen waar kinderen worden geëxploiteerd.

Of een bedrijf nu echt serieus met ethisch ondernemen ondernemen bezig is of dat het om een public relations-stunt gaat is voor een buitenstaander meestal niet echt goed te beoordelen.


Gebruikte begrippen in ethisch ondernemen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer