zaterdag 4 oktober 2014

Adviserende bank

Adviserende bankOnder een adviserende bank die ook wel een kredietdoorgevende bank wordt genoemd,  verstaan we een bank die de opening of de overdracht van een documentair krediet doorgeeft aan de begunstigde van het krediet.

Dit doorgeven gebeurt op verzoek van de kredietopenende bank dan wel de kredietoverdragende bank.

Vertalingen Adviserende bank

Engels: advising bank

Gebruikte begrippen in adviserende bank


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
kredietopenende bank
  ... de kredietopenende bank is de bank die een documentair krediet heeft geopend...Lees meer