zaterdag 4 oktober 2014

Accounts receivable financing

Accounts receivable financingMet de niet te vertalen term Accounts receivable financing bedoelen we een vorm van factoring waarbij de factor de vorderingen overneemt.

De factor heeft dan het recht van regres op de opdrachtgever, dus in dit geval op de leverancier van de goederen.

Financiering vindt desgewenst plaats tegen een van te voren afgesproken percentage van de overgedragen vorderingen.

Gebruikte begrippen in accounts receivable financing


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

factoring
  ... in feite is factoring een vorm van bedrijfsfinanciering hierbij neemt de factormaatschappij ofwel factor alle vorderingen van het betreffende bedrijf...Lees meer
opdrachtgever
  ... de opdrachtgever is een cliënt van een bank voor wiens rekening een financiële transactie moet worden uitgevoerd bijv een betalingsopdracht...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
recht van regres
  ... het recht van regres is het recht om verhaal te halen op degene die een verplichting is aangegaan...Lees meer