donderdag 30 oktober 2014

swing point

Swing point


Een swingpoint is een duidelijk aanwijsbaar punt in een koersgrafiek waar de koersen duidelijk zichtbaar van richting veranderen. We krijgen een andere trend in een tegengestelde richting.

Het verbinden van deze swingpoints geeft een zogenaamde swingchart.

Het grote probleem bij deze op zich goed werkende benadering is dat een swing pas na enige tijd te herkennen is. Aangezien een groot deel van een koersbeweging zich al direct na de koerswijzigingen te vinden is, is deze indicator meestal veel te traag om er actief mee te handelen.

Er bestaan wel technieken, zoals de Accumulation Swing Index van Welles Wilder die deze swingpoints exact weer zouden moeten geven maar ook deze techniek is niet 100% waterdicht.


Gebruikte begrippen in swing point


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

accumulation
  ... De engelse term accumulation staat voor het feit dat men bij een beleggingsfonds of gewoon fonds geen dividend uitkeert maar...Lees meer
accumulation swing index
  ... De accumulation swing index is ontwikkeld door de bekende technisch analist welles wilderde accumulation swing index vergelijkt de...Lees meer
actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
koersbeweging
  ... onder koersfluctuaties of de koersbeweging verstaan we het op en neer gaan van de koersen...Lees meer
koersgrafiek
  ... een koersgrafiek of kortweg grafiek is een grafische weergave van de koersontwikkeling van een effect of index in de loop...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
swingchart
  ... een swing chart is een grafiek waarbij de toppen en dalen verbonden worden zodat een nieuwe grafiek ontstaat...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer