dinsdag 28 oktober 2014

Sterling ratio techniek

Sterling ratio techniekDe sterling ratio techniek is een techniek om het risico van een belegging te meten.

In formule

         (T)
___________

 (AM + 10%)

T = Gemiddeld rendement over de afgelopen drie jaar

AM = Gemiddelde jaarlijkse procentuele terugval over de afgelopen drie jaar.

Zowel T als AM zijn percentages
Gebruikte begrippen in sterling ratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
gemiddeld rendement
  ... bij het berekenen van het gemiddeld rendement van een vermogen kijken we naar de gewogen rendementen van de verschillende...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
sterling ratio techniek
  ... de sterling ratio techniek is een techniek om het risico van een belegging te meten...Lees meer