zondag 19 oktober 2014

performance chart

Performance chartBij de performance chart dient het meest linkse datapunt van de grafiek als referentie of nulpunt.

Elke volgende punt in de grafiek is hieraan gerefereerd. We hebben geen absolute stijgingen of dalingen meer maar relatieve, uitgedrukt in procenten wat ideaal is om fondsen, sectoren en dergelijke met elkaar te vergelijken.


Gebruikte begrippen in performance chart


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

chart
  ... een koersgrafiek of kortweg grafiek is een grafische weergave van de koersontwikkeling van een effect of index in de loop...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
performance
  ... de term prestatie komen we bij een aandeel tegen waar het hetzelfde als performance betekent dus het behaalde rendement over een...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer

Begrippen waar performance chart in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

relative performance chart
  ... de relative performance chart of wel rpc is een grafiekvorm hierbij dient het meest linkse datapunt als referentie...Lees meer