vrijdag 10 oktober 2014

execution only

Execution onlyWe spreken van execution only bij klanten die geen advies over financiële producten als beleggingen of verzekeringen willen maar die gewoon direct de transactie af willen sluiten.

Vooral het feit dat de consument direct te zien krijgt wat een tussenpersoon voor advies in de zak steekt heeft velen hiertoe over doen gaan, met name om dit geld in de eigen zak te kunnen houden.

Het risico is natuurlijk wel dat klanten onoordeelkundige beslissingen nemen.
Gebruikte begrippen in execution only


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
tussenpersoon
  ... de tussenpersoon vinden we in allerlei vormen terug bijvoorbeeld als natuurlijke persoon of rechtspersoon die fungeert als respectievelijk...Lees meer

Begrippen waar execution only in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

execution only client
  ... de meeste commissionairs en vermogensbeheerders spreken van een execution only cliënt bij een belegger die alleen zijn effectenorders...Lees meer