zaterdag 4 oktober 2014

afgiftekosten van nieuwe aandelen

Afgiftekosten van nieuwe aandelenOnder de afgiftekosten van nieuwe aandelen of participaties verstaan we de kosten die door een beleggingsinstelling eenmalig in rekening worden gebracht.

Het betreft dan de kosten die verband houden met de afgifte van nieuwe aandelen dan wel participaties in deze beleggingsinstelling.

De afgiftekosten worden bij de intrinsieke waarde van de reeds bestaande aandelen en participaties opgeteld.

De afgiftekosten dienen ondermeer voor het dekken van:


  • De (marketing-) kosten verbonden aan het verwerven van nieuwe klanten en beleggingen;
  • De administratieve kosten alsmede personeelskosten beheerder en dergelijke.


Bij participaties of aandelen die al langer verhandeld worden zijn deze afgiftekosten al in de prijs inbegrepen.

vertalingen afgiftekosten van nieuwe aandelen

Engels: issue costs of new shares

Gebruikte begrippen in afgiftekosten nieuwe aandelen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
dekken
  ... onder het dekken van een shortpositie verstaat men het kopen van aandelen die men eerder heeft verkocht zonder ze op...Lees meer
intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
marketing
  ... waarom marketing iemand die zich bezig houdt met marketing is bezig met het doelmatig en doelgericht beheersen van het productie en...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer