maandag 22 september 2014

Spaarbankboekje

Spaarbankboekje
Voordat de geautomatiseerde rekeningen in zwang kwamen gaven spaarbanken het zogenaamde spaarbankboekje uit.

In een dergelijk spaarbankboekje werden alle opnamen en stortingen aangetekend en werd er opnieuw gesaldeerd.

Dit was uiteraard nog handwerk. Zie de afbeeldingen voor enkele fraaie voorbeelden uit vroeger jaren.

Ze duiken af en toe nog op bij bejaarden, maar in principe worden ze nu niet meer gebruikt en vervangen door een gewone spaarrekening via bank of giro.

Gebruikte begrippen in spaarbankboekje


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
gewone spaarrekening
  ... onder een gewone spaarrekening verstaan we een rekening waarop dagelijks geld kan worden gestort maar het opnemen van geld...Lees meer

Begrippen waar spaarbankboekje in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

spaarbewijs
  ... een spaarbewijs is een dagafschrift van een bank vroeger een spaarbankboekje dat dient als bewijs dat iemand geld gestort...Lees meer
vermogenstitel
  ... het begrip vermogenstitel is een algemene naam voor een product dat een bepaald soort eventueel toekomstig vermogen vertegenwoordigt en dat...Lees meer
gewone spaarrekening
  ... onder een gewone spaarrekening verstaan we een rekening waarop dagelijks geld kan worden gestort maar het opnemen van geld...Lees meer