woensdag 24 september 2014

algemeen verbindend

Algemeen verbindendDe term algemeen verbindend komen we tegen bij CAO's. Indien werkgevers en werknemers een akkoord gesloten hebben en vastgelegd in een CAO dan kan de minister van Sociale zaken deze algemeen verbindend verklaren.

De Cao geldt dan voor alle werknemers in een bepaalde bedrijfstak, ook als ze niet bij een vakbond zijn aangesloten. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat een bedrijf dat zich niet aan de CAO houdt en minder goede arbeidsvoorwaarden hanteert daarmee een concurrentievoordeel zou kunnen behalen.

Gebruikte begrippen in algemeen verbindend


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
bedrijfstak
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige