woensdag 24 september 2014

Akte

AkteEen akte is in het algemeen een ondertekend document opgesteld door een bevoegd persoon zoals bijvoorbeeld een notaris om tot bewijs te dienen van hetgeen erin beschreven staat.

Ook heeft het woord akte wel de betekenis van rechtshandeling.

Een goed voorbeeld van een akte waar velen mee te maken krijgen is een notariële akte waarin de overdracht van het eigendom van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.

Vertalingen van Akte

Engels: Deed / Act
Duits:  Akte / Urkunde
Frans:  Acte