zaterdag 6 september 2014

Aard en nagelvast

Aard en nagelvastOnder de term aard- en nagelvast verstaan we de manier waarop roerende goederen aan een onroerend goed zijn verbonden.

Deze verbinding is bij aard- en nagelvast van een zodanige aard dat deze goederen niet zonder beschadiging of verbreking kunnen worden losgemaakt. Dit  Aard en nagelvast geldt niet alleen voor de goederen zelf maar ook voor het deel van het onroerend goed waaraan de goederen zijn verbonden.

Door deze aard- en nagelvaste verbinding worden de roerende goederen waarom dit van toepassing is eveneens als onroerend beschouwd.

Volgens het NBW geldt dit ook voor verbinding met de aarde, dus een schuurtje dat vast in een tuin staat valt ook onder het onroerend goed.

Iets wat los op de grond staat, bijvoorbeeld een los neergezette container als directiekeet of een caravan op wielen en uitdraaipoten valt er niet onder.

Aard en nagelvast

Engels: FixturesGebruikte begrippen in aard en nagelvast


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer

Begrippen waar aard en nagelvast in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer