maandag 8 september 2014

absolute call privilege


Absolute call privilege

Onder een absolute call privilege verstaan we het recht van een uitgevende instelling om obligaties op elk gewenst moment zondermeer af te lossen.

Er behoeft bij een absolute call privilege dus niet gewacht te worden tot de normale aflossingsperiode in gaat.

Gebruikte begrippen in absolute call privilege


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossingsperiode
  ... De aflossingsperiode of ook wel uitlotingsperiode genoemd is de periode waarin een obligatie wordt uitgelootals elk jaar 25% wordt uitgeloot...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
privilege
  ... een privilege is een voorrecht dat door de wet aan bepaalde vorderingen wordt toegekend deze vorderingen dienen daardoor bij voorrang...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer